Dutch Uyghur Human Rights Foundation

Over Ons

Wat is DUHRF?

De Dutch Uyghur Human Rights Foundation is een NGO dat opgericht is door  Oeigoerse activisten in Nederland. Het is onze missie om ons in te zetten voor mensenrechten en vrijheid voor Oeigoeren en andere Turkse etniciteiten in Oost-Turkestan, of sinds 1955 het zogenoemde Xinjiang Uyghur autonomous Region in China. Ons werk zal bestaan uit het creëren van bewustzijn met betrekking tot de mensenrechtenschendingen die plaatsvinden in Oost-Turkestan door middel van onderzoekspublicaties en rapporten,  met de focus op Nederland, overige EU lidstaten en de mensenrechten mechanismen binnen de Verenigde Naties. Wij zijn er van overtuigd dat de eerder genoemde  legitieme doelen die wij nastreven, bereikt kunnen worden door een vreedzame en diplomatieke benadering, met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als uitgangspunt.

duhrf

Give Donation

Give donation

Become Volunteer

become volunteer